Bộ chăn ga gối Everhome

Bộ chăn ga gối Everhome bao gồm:
• 1 ga phủ với nhiều kích thước (cm) như 150×190, 160×200, 180×200 và 200×220.• 1 chăn 4 mùa 200×220• 1 vỏ gối ôm 70×100 • 1 vỏ gối tựa 45×45 • 2 vỏ gối đầu 45×65

X